Supplerende online undervisning til At Work Skolens uddannelse til Personlig Træner.

Supplerende undervisning til 
elever på At Work Skolens 

Personlig Træner uddannelse.