Information omkring den 
skriftlige og mundtlige 
eksamen.